Milí hostia,pripravili sme pre Vás relaxáciu v horúcej vode priamo pod oblohou, či už dennou alebo nočnou, zimnou alebo letnou. 

Prečo odporúčame kúpanie vonku v drevenej kadi?

 • » je príjemné počas celého roka, nezáleží na počasí, môže byť akokoľvek, kaďa s horúcou vodou je vždy k dispozícii...
 • » uvoľnuje svaly a kĺby, po namáhavom výkone, napr. po lyžovačke,
 • » v porovnaní so saunovaním dochádza k lepšiemu okysličovaniu organizmu a na rozdiel od uzavretého priestoru sauny ste vonku na čerstvom vzduchu,
 • » kúpanie v každom veku,
 • » prináša duševné uvoľnenie, potláča stres, posilňuje imunitu a obranyschopnosť organizmu, zlepšuje náladu,
 • » upevňuje sociálne vzťahy.

Prevádzkové podmienky používania:

 • » rezervácia kúpacej kade je potrebné nahlásiť pri rezervácií chaty,
 • » cena prenájmu je 40€/deň,
 • » minimálna doba prenájmu je 2 dni,
 • » kúpanie je na vlastné riziko, za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia,
 • » ochrana pred nebezpečenstvom a vznikom požiaru:
  1. V čase prenájmu bude prevádzkovateľom poverený nájomca zaučený na obsluhu piecky a bude zodpovedať za dodržiavanie prevádzkových podmienok.
  2. Kaďa sa nachádza v bezprostrednej blízkosti drevenice, je zakázané používať sviečky, otvorený oheň a fajčiť v celom areáli kúpacej kade a drevenice.
 • » ochrana pred popáleninami - piecka na ohrev vody je pod vodou ochladzovaná, ale najteplejšie miesto je komín a časť piecky nad vodou, ktorá je chránená dreveným zábradlím, napriek tomu sa nenakláňajte a nedotýkajte sa kovových častí piecky,
 • » nepoužívajte sklenený riad a poháre v kadi a v jej okolí, vždy používajte plastové, aby ste sa vyhli možnému rozbitiu, črepom a poraneniam, pozor aj na kovové uzávery a plechovky od nápojov,
 • » pred použitím kade sa osprchujte.

Kúpacia kaďa sa prenajíma s čistou ohriatou vodou na požadovanú teplotu. V cene prenájmu je zahrnuté palivové drevo na ďalší dohrev vody podľa potreby. Nezabudnite si vlastnú osušku, prezuvky a plavky.